מיטל יהודאי

מיטל יהודאי

תפקיד:מנהלת מח' רכש ותשלומים
פקס:03-9052947
כתובת:בר כוכבא 61 פ"ת
טלפון:03-9052953
דוא"ל:meitaly@ptikva.org.il
יחידה:אגף הספורט