אילנה הרשקוביץ

אילנה הרשקוביץ

תפקיד:מנהלת מח' מינהל וארגון
פקס:03-9052947
כתובת:בר כוכבא 61 פ"ת
טלפון:03-9052904
דוא"ל:ilanae@ptikva.org.il
יחידה:אגף הספורט