יוספה קין

יוספה קין

תפקיד:מנהלת האגף לשרותי חינוך ורווחה
פקס:03-9052590
כתובת:שרה אהרונסון 1 פ"ת
טלפון:03-9052333
דוא"ל:yosefak@ptikva.org.il
יחידה:מינהל החינוך