תמי שבתאי

תמי שבתאי

תפקיד:מזכירת האגף לשירותי חינוך ורווחה
פקס:03-9052590
כתובת:שרה אהרונסון 1 פ"ת
טלפון:03-9052333
דוא"ל:tamis@ptikva.org.il
יחידה:מינהל החינוך