ורד יוסף

ורד יוסף

תפקיד:מנהלת מח' רישום
פקס:03-9052698
כתובת:שרה אהרונסון 1 פ"ת
טלפון:03-9052560
דוא"ל:veredy@ptikva.org.il
יחידה:אגף בי"ס יסודי