אתי לוי

אתי לוי

תפקיד:מזכירת האגף
פקס:03-9113643
כתובת:שרה אהרונסון 1 פ"ת
טלפון:03-9052295/6
דוא"ל:etil@ptikva.org.il
יחידה:אגף בי"ס על יסודי