שרה פרידמן

תפקיד:מנהלת אגף מינהלה
פקס:03-9052561
כתובת:שרה אהרונסון 1 פ"ת
טלפון:03-9052562/3
דוא"ל:saraf@ptikva.org.il
יחידה:אגף מינהלה