מלי משה

תפקיד:סגנית מנהלת האגף ומנהלת מח' כ"א
פקס:03-9052561
כתובת:שרה אהרונסון 1 פ"ת
טלפון:03-9112157
דוא"ל:malim@ptikva.org.il
יחידה:אגף מינהלה