אורית סעד

אורית סעד

תפקיד:מזכירה
פקס:03-9310480
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9113733
דוא"ל:mevaker@ptikva.org.il
יחידה:מבקרת העירייה