צחי בק

צחי בק

תפקיד:סגן המינהל
טלפון:03-9053133
דוא"ל:tzahib@ptikva.org.il
יחידה:מינהל שפ"ע