עופרה רצאבי

עופרה רצאבי

תפקיד:מזכירת האגף
פקס:03-9052890
כתובת:בר כוכבא 63 פ"ת
טלפון:03-9052866
דוא"ל:ofrar@ptikva.org.il
יחידה:אגף שילוט