קרין ברינג

קרין ברינג

תפקיד:מזכירת הלישכה
פקס:03-9311085
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9052450
דוא"ל:karinb@ptikva.org.il
יחידה:לשכת ראש העיר