אורית גושן

אורית גושן

תפקיד:מזכירת הלישכה
פקס:03-9052235
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9052407
דוא"ל:oritgo@ptikva.org.il
יחידה:מינהל הכספים