ורד פלהיימר

תפקיד:סגנית הגזברית
פקס:03-9052235
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9052237
דוא"ל:veredf@ptikva.org.il
יחידה:מינהל הכספים