כוכבה צפרי

כוכבה צפרי

תפקיד:מנהלת אגף
פקס:03-9053144
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9052816
דוא"ל:kohitz@ptikva.org.il
יחידה:אגף חיובים והיטלים