ניצה צוברי

ניצה צוברי

תפקיד:מנהלת מחלקת תרבות הדיור
פקס:03-9346483
טלפון:03-9053072
דוא"ל:nitzat@ptikva.org.il
יחידה:אגף קשרי תושבים