הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

חינוך

​​​
תכנית עיר ללא אלימות מחברת בין מערכות החינוך, הרווחה והפנאי, כדי לאפשר לרשות המקומית לתת מענה הוליסטי לצרכי בני הנוער.
תכנית עיר ללא אלימות, מרחיבה את מעגלי ההתערבות של בית הספר והרשות המקומית באמצעות יוזמות קהילתיות כגון סדנאות הורים, גיוס תושבים
ומתנדבים למען קידום אקלים מיטבי בבית הספר, הכשרת נהגים בהסעות תלמידים, תמיכה בהשתלבות מתנדבים בהפעלת 'הפסקות פעילות', ועוד.

מ
טרות:

 • ​לספק תמיכה קהילתית במאמצים לצמצום אלימות וקידום אקלים מיטבי במסגרות החינוך.
 • ​יצירת ראייה קהילתית של תופעות אלימות וסיכון במערכת החינוך וכן ראייה קהילתית של הפתרונות והמענים המיועדים לפתרונן.

 יעדי תחום החינוך:

 • הגברת רצף הנוכחות הבוגרת בבתי הספר.
 • הפעלת מיזמים הרותמים הורים ומתנדבים לטובת צמצום אלימות וקידום אקלים מיטבי בבית הספר.
 • הכשרת אנשי מקצוע בגיל הרך.
 • הגברת הנראות של מאמצים חינוכיים וקהילתיים לצמצום אלימות וקידום אקלים מיטבי.
 • ​רתימת מערכות השירותים היישוביות: אכיפה, חינוך בלתי פורמאלי וטיפול לטובת המאמץ החינוכי. 
  כל זאת, באמצעות חיזוק רצף הנוכחות הבוגרת בבית הספר (מדריך עיר ללא אלימות בבית הספר), ובאמצעות מתן מענים להיבטים קהילתיים הרלוונטיים להתמודדות עם אלימות במערכות החינוך. אחת מהנחות היסוד של תחום החינוך ב'עיר ללא אלימות', היא שנדרשת מעורבות של ההנהגה העירונית הרלוונטית, מדיניות עירונית ברורה ויכולת לייצר תמונה כוללת של המאמצים המכוונים להגברת המוגנות של התלמידים.

פעילויות שוטפות המתבצעות במסגרת תחום החינוך:

 • ועדת חינוך עירונית
  ועדה המכילה בתוכה אנשי חינוך רלוונטיים, גורמי פנאי, אכיפה, רווחה וקהילה. ועדה זו דנה בתופעות אלימות המתרחשות במערכת החינוך ומקדמת גיבוש מדיניות להתמודדות עמן. לצד דיונים המתקיימים ביישוב סביב אירועים חריגים, ועדת החינוך של עיר ללא אלימות, עוסקת גם בדרכי המניעה של תופעות שכיחות שגורמות לאלימות ופגיעה בביטחון האישי של התלמידים. הוועדה מאפשרת יצירה של תמונה עירונית כוללת ביחס למאמצים בתחום. הוועדה מהווה קרקע ליצירתם של פתרונות קהילתיים התומכים במאמץ הנעשה במסגרת בית הספר. 
  תכנית 'עיר ללא אלימות' רואה חשיבות רבה בכינוס הועדה סביב מועדים ואירועים מרכזיים לאורך השנה, כדוגמת: שבוע גלישה בטוחה, היערכות לפתיחת שנת לימודים, סיכום שנת לימודים. 
 • מנחה חינוכי 
  איש מקצוע המרכז את עבודת החינוך ביישוב במסגרת תכנית עיר ללא אלימות. המנחים מסייעים לראש מנהל החינוך ומנהל התכנית ביישוב בהובלה של ועדת
  החינוך ובקידום היוזמות והמענים הקהילתיים שיוזמת הוועדה.
  המנחה החינוכי אמון גם על הדרכה שוטפת של מדריכי המוגנות ועל עיבוד המידע הנאסף על-ידי המדריכים לצורך זיהוי סוגיות מרכזיות הדורשות התייחסות וטיפול ברמה העירונית והבית ספרית.  
 • מדריכי מוגנות 'עיר ללא אלימות' בחטיבות ביניים
  מדריכי המוגנות אשר נוכחים בחטיבות הביניים מגבירים את רצף הנוכחות הבוגרת במרחב בית הספר ומהווים דמות של 'אח בוגר' ,מודל לחיקוי ואוזן קשבת,
  הנגיש לתלמידי בית הספר וער לנעשה עמם.
  תפקידו של מדריך המוגנות הוא לסייר בכל בשטחי בית הספר, לעקוב אחר התרחשותן של תופעות כגון שוטטות, אירועי אלימות, ונדליזם, איומים, חרמות, ועוד. המדריך נחשף גם לתופעות של אלימות ובריונות ברשתות החברתיות ובאפליקציות סלולאריות ופועל על מנת לבלום תופעות של הצקה ופגיעה בתלמידים בזירות אלו. 
  המדריך תומך ומעודד פניות וקשרים בין התלמידים לבין הצוות החינוכי ולוקח חלק מרכזי בחיבור התלמידים לתכניות חינוך בלתי-פורמאליות שמציעה הקהילה ומלווה מיזמים חברתיים בהם התלמידים נוטלים חלק

הכשרת עובדי רשויות מקומיות במערכת החינוך

תכנית 'עיר ללא אלימות' משלימה את פעולות ההכשרה של משרד החינוך לצוותים החינוכיים, באמצעות מתן הזדמנויות להפעלת תכניות הכשרה ייחודיות לעובדי רשויות מקומיות בתוך מערכת החינוך.
במסגרת זו מעודדת התכנית הפעלת הכשרות לסייעות בגני ילדים, שומרים בבתי ספר, אבות בית, נהגי הסעות ומזכירות. הכשרות אלה נועדו להקנות לעובדים במערכת החינוך כלים לזיהוי אלימות והתנהגויות סיכון והיכרות מעמיקה יותר עם דרכי התגובה והכתובות בקהילה המעניקות מענה. 

​נראות קהילתית של המאמצים החינוכיים

תכנית 'עיר ללא אלימות' מבוססת על ההנחה כי מודעות ציבורית לתופעת האלימות וההתמודדות עמה, כמו גם השקעת משאבים בנראות של מאמצי ההתמודדות הם חלק אסטרטגי במאבק המוצלח בתופעה. בהתאם, כוללת תכנית "עיר ללא אלימות" יצירתה של "אמנה חינוכית – קהילתית" המהווה מסמך מדיניות והצהרה על הנכונות של כלל הגורמים ביישוב להתגייס למאמץ. אמנה עירונית מהווה אירוע שיא לתהליך של הידברות בין הגורמים החינוכיים ביישוב לגורמים קהילתיים נוספים (הנהגה, גורמי טיפול, גורמי פנאי, גורמי אכיפה, הורים ועוד). תהליך זה מייצר הסכמות, הגדרות, והחלטות חשובות ביחס למאבק אחיד, בהיר ומשותף באלימות.
בנוסף, תכנית 'עיר ללא אלימות' מאפשרת לבתי הספר להרחיב את מעגלי הפעילות שהם מפעילים ולקיים אירועים ופעולות נוספות שמטרתן להגביר את הנראות של המאמצים הנעשים במסגרתה. כך לדוגמא, סדנאות ערבי הורים, תערוכות ותחרויות של כרזות שיצרו תלמידים, קמפיינים יישובים בהם מעורבים תלמידים, ועוד. חינוך