דלג על קישורי ניווט
ילדים
נוער, צעירים וסטודנטים
משפחה
נשים
גמלאים וגיל הזהב
קהילות בעיר
Skip Navigation Linksפתח תקוה>נתוני סטטיסטיקה>שנתון סטטיסטי

שנתון סטטיסטי

כדי להגיע לשנתון הרצוי לחץ על השנה המבוקשת

שנתון סטטיסטי לשנת 2014

שנתון סטטיסטי לשנת 2015


כותרתקובץ
collapse   01. דברי פתיחה מספר פריטים : 3
דבר ראש העיר
דבר סגן ראש העיר
מבוא
collapse   02. העיר פתח-תקווה מספר פריטים : 6
2.2 חלוקת שכונות העיר לאג"סים
2.3 גידול אוכלוסייה ושטחי חינוך וספורט כאחוז מכלל שטח העיר
2.4 דמוגרפיה, אוכלוסייה וקיבולת
2.5 התפלגות שימושי שטחי ציבור ןשטחים ירוקים מסה"כ השטח עירוני
2.6 פרופיל הרשות
collapse   03. נתונים דמוגרפיים מספר פריטים : 7
3.1 נתוני אוכלוסיה בעיר פ"ת בין השנים 1948-2008
3.2 טבלה השוואתית- טווח גילאים בשכונות סיכום 2008
3.3 תושבים חדשים שהגיעו לשכונות בשנת 2008
3.4 הגירה לעיר בחלוקה לגילאים
3.5 תושבים חדשים בשכונות החדשות
3.6 תושבי העיר בחלוקה לאג"סים לפי אחוזים
3.7 תושבי העיר בחלוקה לאג"סים- לפי גילאים
collapse   04. פ"ת בין הערים הגדולות מספר פריטים : 4
4.1 אוכלוסייה ברשויות מקומיות בישראל
4.2 נתונים גאופיזיים במס' רשויות
4.3 מקורות גידול האוכלוסייה לפי צורת ישוב וקבוצת אוכלוסיה
4.4 צפיפות בערים הגדולות
collapse   05. נתוני צריכה ורמת חיים מספר פריטים : 5
5.1 אחוז הבעלות על מוצרים בני קיימא לפי ערים
5.2.1 הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית לפי ערים בשנת 2007
5.2.2 הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית לפי ערים בשנת 2006
5.3 נתוני דיור לפי ערים 2007
5.4 כלי רכב מנועיים לפי סוג רכב בפתח-תקווה
collapse   06. צריכת המים והחשמל מספר פריטים : 3
6.1 נתונים סטטיסטיים- צריכת חשמל 2008
6.2 צריכת חשמל בעיר פ"ת- פילוח לפי סקטורים
6.3 נתונים סטטיסטיים- צריכת מים
collapse   07. עבודה מספר פריטים : 4
7.1.1 אחוז בכוח העבודה האזרחי ובלתי מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים, ערים נבחרות ומין- 2003
7.1.2 אחוז בכוח העבודה האזרחי ובלתי מועסקים לפי מחוז, נפת מגורים, ערים נבחרות ומין- 2007
7.2 מקבלי אבטלה
7.3 שכירים ועצמאיים
collapse   08. מוקד ופניות הציבור מספר פריטים : 27
8.1 התפלגות פניות למוקד העירוני לפי מינהלים ושנה
8.3 התפלגות פניות הציבור במוקד העירוני למנהל שפע בחלוקה לפי אגפים בשנת 2008
8.2 התפלגות פניות הציבור במוקד העירוני למנהל שפ"ע- שנת 2008
8.4 התפלגות פניות לאגף הפיקוח לפי חודש
8.5 התפלגות פניות מוקד לאגף פיקוח לשנים ומחלקות
8.6 התפלגות פניות לאגף התברואה לפי חודש ושנה
8.7 התפלגות פניות לאגף תברואה לפי שנים ומחלקות
8.8 התפלגות פניות לאגף גנים ונוף לפי חודש ושנה
8.9 התפלגות פניות למחלקת הדברה לפי פרמטרים שונים
8.10 התפלגות פניות הציבור במוקד העירוני למנהל הנדסה בשנת 2008 לפי אגפים
8.11 התפלגות פניות מוקד לאגף דרכים ופיתוח לשנים ומחלקות
8.12 התפלגות פניות מוקד לאגף תכנון ותנועה לשנים ומחלקות
8.13 התפלגות פניות מוקד לאגף רישוי ופיקוח לשנים ומחלקות
8.14 התפלגות פניות מוקד לחברה לפיתוח פ"ת לשנים ומחלקות
8.15 התפלגות פניות מוקד לחברה לפיתוח פ"ת לחודשי השנה
8.16 התפלגות פניות מוקד לאגף רשות החניה לפי שנים ונושאים
8.17 התפלגות תלונות לפי יחידות
8.18 תלונות: השוואה על פי יחידות
8.19 התפלגות זמן תגובה (ימי עבודה)
8.20 טיפולים משלימים של הנציבות
8.21 תוצאות הטיפול
8.22 התפלגות תלונות לפי שנים
8.23 תלונות בנושאי שפ"ע
8.24 תלונות בנושאי הנדסה
8.25 תלונות בנושאי כספים
8.26 תלונות בנושאי רשות החנייה
collapse   09. סדר ציבורי- נתוני פשיעה ותאונות דרכים מספר פריטים : 2
9.1 תאונות דרכים
9.2 תאונות דרכים- השוואות רשויות שונות
collapse   10 בינוי ותשתיות מספר פריטים : 7
10.1 בניה בפ"ת לפי חדרים ושנים
10.2 בנייה בערים נבחרות
10.3 דירות חדשות שנמכרו לפי ערים
10.4 סלילת כבישים ומדרכות בפ"ת לפי אורך, שטח ותוספת שנתית בין השנים 1999-2006
10.5 תנופת הבנייה בעיר
10.6 פרוייקט ההתחדשות העירונית
collapse   11 חינוך והשכלה מספר פריטים : 13
11.1 חלוקת תלמידים לפי זרם ולפי שנה"ל
11.2 מס' הילדים בגנ"י הממלכתיים בשכונות החדשות
11.3 בתי ספר יסודיים הממלכתיים בשכונות החדשות
11.4.1 חינוך ממלכתי תשנ"ט-תשס"ט
11.4.2 חינוך ממ"ד תשנ"ט-תשס"ט
11.4.3 חינוך מוכר שאינו רשמי תשנ"ט-תשס"ט
11.4.4 חינוך תורני תשנ"ט-תשס"ט
11.4.5 חינוך חרדי תשנ"ט-תשס"ט
11.5 כמות התלמידים בבית ספר לפי רשויות
11.6 מועמדים לתואר ראשון בפ"ת ובישובים נבחרים לפי מוסד הלימוד תשס"ה
11.7.1 סטודנטים לתואר ראשון בפתח תקווה ובישובים נבחרים לפי מוסד בשנת הלימוד תשס"ה
11.8 התפלגות סטודנטים הלומדים לתואר ראשון 2007-8
collapse   12 נוער וצעירים מספר פריטים : 11
11.7.2 סטודנטים לתואר ראשון בפתח תקווה ובישובים נבחרים לפי מוסד בשנת הלימוד תשס"ג
12.1 נתוני פעילות לנוער שנת 2008
12.1.1 פילוח פעילויות לפי סוגים
12.1.2 פרוייקטים במסגרת ועדה למניעת אלימות נוער
12.1.3 תנועות נוער בפתח תקווה
12.2 התפלגות אופן פניות לחממה
12.3 התפלגות פעילות החממה
12.4 התפלגות עולים
12.5 התפלגות פעילות עולים
12.6 התפלגות לפי מטרות פניה
collapse   13 תרבות מספר פריטים : 3
13.1 פעילות אגף התרבות 2007-2008
13.2 היכל התרבות
collapse   14 ספורט מספר פריטים : 3
14.1 פעילות המתנ"סים לשנת 2008
collapse   15 עולים בעיר מספר פריטים : 5
15.1-3 נתוני עולים- רבעון 1, 2009
15.4 טבלה השוואתית של עולים במספר רשויות
15.6 העדה האתיופית
15.7 פרוייקטים של מוקד הקליטה העירוני
collapse   16 רווחה ובריאות מספר פריטים : 5
15.5 עולים בחלוקה לאזורים גיאגרפיים סטטיסטיים (אג"סים)
16.1-5 המטופלים באגף לשירותים חברתיים בפתח תקווה לפי מרכז טיפול בין השנים 2002-2007
16.6-11 ביטוח לאומי
16.12 אחוז המבוטחים בקופ"ח בערים נבחרות
collapse   17 תעשייה ומסחר מספר פריטים : 3
17.1 מועסקים לפי ענף כלכלי
17.2 סקר תעשייה בערים נבחרות
collapse   18 שפ"ע מספר פריטים : 17
18.1 סוגי הפסולת המפונה
18.2 אקוסטיקה
18.3 סטאטוס רישוי העסקים בפ"ת לשנים 2007-2008
18.4 סטטיסטיקת העסקים בעיר לפי פריטים וקבוצות רישוי
18.5 סטטיסטיקת זמן הליך רישוי ממוצע בין השנים 2006-2008
18.6 סטטיסטיקת הגשת בקשות רישיון בין השנים 2006-2008
18.7 התפלגות בקשות לפי סוג בקשה ולפי פריט בשנת 2008
18.8 התפלגות דחיות לשנת 2008
18.9 סטטיסטיקה של חידוש רשיונות 2009
18.9 סטטיסטיקה של חידוש רשיונות לשנת 2009 לפי פריטים
18.10 פילוג רשיונות עסק והיתרים זמניים לשנים 2007-2008
18.11 תיקי רישוי עסקים בין השנים 2006-2008
18.12 פעילות פיקוח עסקים בין השנים 2006-2008
18.13 פעילות פיקוח הנדסה ברישוי עסקים בין השנים 2006-2008
18.14 ריכוז רוכלים בשנת 2008
18.15 פניות הציבור דרך המוקד העירוני
collapse   19 שכונות העיר מספר פריטים : 36
19.1 נווה גן
19.2 שעריה
19.3 רמת ורבר
19.4 קרית אלון
19.5 נווה עוז
19.6 הדר גנים
19.7 תקומה
19.8 מרכז העיר צפון
19.9 מרכז העיר דרום
19.10 קרית מטלון
19.11 יוספטל
19.12 הדר המושבות
19.13 קרול
19.14 עין גנים
19.16 קרית דוד אליעזר
19.17 קרית הרב סלומון
19.18 מחנה יהודה
19.19 שיכון מפ"ם
19.20 בת גנים
19.21 קרית אליעזר פרי
19.22 נווה גנים
19.23 שיפר
19.24 שיכון הפועל מזרחי
19.25 משכנות גנים
19.26 בר יהודה
19.27 הדר המושבות החדשה
19.28 אחדות
19.29 בלינסון
19.30 כפר גנים א'
19.31 כפר גנים ב'
19.32 כפר גנים ג'
19.33 עמישב
19.34 כפר אברהם
19.35 אחים ישראלית
 
 
סקרים
דלג על קישורי ניווט
ילדים
נוער, צעירים וסטודנטים
משפחה
נשים
גמלאים וגיל הזהב
קהילות בעיר
rss fasebook
הוקם ע"י החברה לאוטומציה   בשיתוף "האגף לתכנון אסטרטגי", פ"ת תנאי שימוש באתר