דלג על קישורי ניווט
ילדים
נוער, צעירים וסטודנטים
משפחה
נשים
גמלאים וגיל הזהב
קהילות בעיר
עלות מעביד שנתית שנת 2016
Skip Navigation Linksפתח תקוה>תנאי שימוש

תנאי שימוש

כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לעיריית פתח-תקוה בלבד.
אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין
בו כדי להטיל על עיריית פתח-תקוה ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית פתח-תקוה חובה איזו
שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

עיריית פתח-תקוה ו/או תאגידים עירוניים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים לעיריית פתח-תקוה אינם אחראים לכל
טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב
הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת הדין, ההסכם, מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי
שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע בחומר המקורי ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי
עיריית פתח-תקוה ו/או אצל הגופים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
 
אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי עיריית פתח-תקוה, אלא בידי גורמים אחרים.
קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לעיריית פתח-תקוה שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת
באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר עיריית פתח-תקוה משום אישור לחומר
המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
;#;#
 
 
סקרים
דלג על קישורי ניווט
ילדים
נוער, צעירים וסטודנטים
משפחה
נשים
גמלאים וגיל הזהב
קהילות בעיר
עלות מעביד שנתית שנת 2016
rss fasebook
הוקם ע"י החברה לאוטומציה   בשיתוף "האגף לתכנון אסטרטגי", פ"ת תנאי שימוש באתר