דלג על קישורי ניווט
ילדים
נוער, צעירים וסטודנטים
משפחה
נשים
גמלאים וגיל הזהב
קהילות בעיר
Skip Navigation Linksפתח תקוה>תנאי שימוש

תנאי שימוש

כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לעיריית פתח-תקוה בלבד.
אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין
בו כדי להטיל על עיריית פתח-תקוה ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית פתח-תקוה חובה איזו
שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

עיריית פתח-תקוה ו/או תאגידים עירוניים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים לעיריית פתח-תקוה אינם אחראים לכל
טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב
הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת הדין, ההסכם, מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי
שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע בחומר המקורי ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי
עיריית פתח-תקוה ו/או אצל הגופים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
 
אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי עיריית פתח-תקוה, אלא בידי גורמים אחרים.
קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לעיריית פתח-תקוה שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת
באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר עיריית פתח-תקוה משום אישור לחומר
המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
;#;#
 
 
סקרים
דלג על קישורי ניווט
ילדים
נוער, צעירים וסטודנטים
משפחה
נשים
גמלאים וגיל הזהב
קהילות בעיר
rss fasebook
הוקם ע"י החברה לאוטומציה   בשיתוף "האגף לתכנון אסטרטגי", פ"ת תנאי שימוש באתר