ועדת הנחות

ועדת הנחות

יו"ר הועדה:שוקר אשר
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • ​​​​פרידמן ישראל (מ"מ)
  • סופר אביהו
  • זהבי בני (מ"מ)
  • נציג גזברות
  • נציג רווחה
  • נציג גביה
  • ​נציג לשכה משפטית