ועדת הקצאות

ועדת הקצאות

יו"ר הועדה:מנכ"ל העירייה
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • ​​גזבר העירייה
  • יועמ"ש העירייה
  • מהנדס העירייה
  • ​מנהל אגף נכסים