ועדת נזיקין

ועדת נזיקין

יו"ר הועדה:עו"ד רון כץ
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • ​​עו"ד שגיא חן 
  • מירב בלומברג (מזכירת הועדה ומ"מ) 
  • ​עו"ד הילה הרפז