ועדת רכש

ועדת רכש

יו"ר הועדה:עו"ד שגיא חן
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • ​​מאיר קרני
  • אורלי שמעוני 
  • ​עו"ד טלי שפיר