ועדת מכרזים

ועדת מכרזים

יו"ר הועדה:בלושטיין אבי
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • ​רון כץ (מ"מ יו"ר)
  • בוסו אוריאל
  • שונשיין איתי
  • אורנה דוידאי
  • קואז אדי
  • משה משה
  • ברוכי אליהו
  • בורשבסקי גנאדי
  • מילביצקי חנוך
  • ​גרינברג רמי