ועדת תחבורה ותנועה

ועדת תחבורה ותנועה

יו"ר הועדה:דיעי איציק
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

 • ​​פרידמן ישראל (מ"מ יו"ר)
 • שונשיין איתי
 • משה משה
 • בורשבסקי גנאדי
 • רמי גרינברג
 • צוקרמן עדי 
 • שאולי יעקוב
 • קוטלר שלום
 • יעקוב רוף
 • מאיר פרוליכמן
 • יהודית רונן
 • צבי אוסטרבך
 • שמעון יובל
 • עירן בודנקין
 • אהרון ויינברג (ארלה)
 • ​שלום קוטלר