ועדת המשנה לתנועה

ועדת המשנה לתנועה

יו"ר הועדה:פרידמן ישראל
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • ​​נציגי המפקח על התחבורה 
  • נציגי מנהל הנדסה
  • נציגי רשות החניה
  • ​נציגי משטרת ישראל