ועדת שמות והנצחה

ועדת שמות והנצחה

יו"ר הועדה:שוקר אשר
ועדת חובה:לא

חברי ועדה

​​דיעי איציק
פרידמן ישראל
רזינסקי אפרים
סגפי רבקה
בסמן ירדן
ד"ר אמנון מעבי
פרייס לאה
קוט בועז
מרגולין ברכה
יואב מרחבי
גולדרט תקוה
ד"ר לודאייב אליהו
זאב ליזרוביץ 
יעקב מנקין
יחיאל בן משה
אלקיים פנחס
עדה קרל 
אביבה בראז
אביהו סופר
רמי גירנברג
בני זהבי
מרק ליקבורניק
ברוריה שכטר
אברהם רוזן
ניצה מזוז
טובה גל