ועדת בטחון

ועדת בטחון

יו"ר הועדה:בוסו אוריאל
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

​​מ"מ יו"ר: גינת אליהו

 • ​​רון כץ
 • ​צברי רונן
 • אלמוג רונן
 • קרני אילן
 • זילברברג משה
 • גיל בדובר
 • ​חיים חכים
 • ​גדעון קלופשטוק
 • בניאל יואל
 • דובב יונתן
 • גרוסמן אלון
 • ​איגור פודרבסקי
 • ​​אדי אלרשו
 • ​ירון קדושים
 • גלעד שדמון
 • רמי גרינברג
 • אלי מאירוביץ
 • ניקולאי אישנקו
 • ​מאיר אבני