ועדת כספים

ועדת כספים

יו"ר הועדה:ברוורמן איציק
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

​מ"מ יו"ר: כץ רון

  • אורנה דוידאי
  • סויסה דני
  • ויזנר אודי
  • גינת אליהו
  • פרידמן ישראל
  • בן משה צדוק
  • סופר אביהו
  • ​גרינברג רמי