בטיחות בדרכים

בטיחות בדרכים

יו"ר הועדה:דיעי איציק
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

 • ​​​גלעד שדמון
 • אדי קואז
 • מרק ליקבורניק
 • נציג מינהל הנדסה
 • טובה עמרם
 • נציג שר התחבורה מטעם שר התחבורה
 • נציג השר לבטחון פנים מטעם מפקד המרחב
 • צוקרמן עדי
 • שאולי יעקוב 
 • יעקוב רוף
 • מאיר פרוליכמן
 • שמואל אקשטיין 
 • אליה קזולה
 • גדי נדל 
 • עירן בודנקין