ועדת ביקורת

ועדת ביקורת

יו"ר הועדה:חנוך מילביצקי
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

​​רמי  גרינברג (מ"מ יו"ר)
אביהו סופר
גלעד שדמון
מרק ליקבורניק
אורי אהד
בני זהבי