הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

סוגי תיקים


להלן רשימת התוכניות הנדרשות להגשה לפי סוג התיק
תיק רגיל כאשר ניצבים עצים במגרש

הגשה "מקוצרת" הכוללת:
 • דף ראשון של ההגשה
 • תשריט תב"ע
 • תוכנית מדידה
 • נספח עצים בוגרים
 • תוכנית מרתפים
 • תוכנית פיתוח עם סימון עצים חדשים (ראה הנחיות להגשת מסמכים לקבלת רישיון כריתה/העתקה).
 • דו"ח אגרונום באשר למצב העצים בשטח (ראה רשימת מומחים, מידע נוסף באתר משרד החקלאות).
 • טופס בקשה לכריתה/העתקה. 

תיק "אין עצים במגרש"

 • ​טופס הצהרה – אין עצים במגרש .
 • מפה טופוגרפית עם סימון שטח הבנייה.
 • דף ראשון של ההגשה.
 • צילומים של המגרש.

תיק "עצים לא מוגנים במגרש" 

 • טופס הצהרה – עצים לא מוגנים במגרש . 
 • מפה טופוגרפית עם סימון העצים ושטח הבנייה.
 • דף ראשון של ההגשה.
 • צילומים של העצים.

תיק "שימור עצים"

 • טופס הצהרה - עצים לשימור .
 • נספח עצים בוגרים (ראה הנחיות להגשת מסמכים לקבלת רישיון כריתה/העתקה).
 • דף ראשון של ההגשה.
 • דו"ח אגרונום באשר למצב העצים בשטח (ראה רשימת מומחים, מידע נוסף באתר משרד החקלאות).
 • מפרט לשימור עצים ע"י אגרונום (במידה ויידרש ע"י פקיד היערות). 

מסמכים נלווים

 • נוהל עבודה פקיד יערות
 • הנחיות להגשת מסמכים לקבלת רישיון לכריתה/העתקה
 • טופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה  (נספח 1)
 • תכנית עבודה שנתית (נספח 2) 
 • טופס אין עצים במגרש
 • נוהל הערכת עצים מסוכנים (נספח 4) לרבות טופס עריכת סקר עצים מסוכנים
 • טופס תצהיר "עצים לא מוגנים במגרש" 
 • רישיון לביצוע כריתה, דוגמה (נספח 7)
 • טופס ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתה/העתקה (נספח 8) 
 • בקשה לחו"ד פקיד יערות לתוכנית בשלב התכנון (נספח 9)
 • סיכום חציוני להנפקת רישיון כריתה
 • מאגר מומחים בתחום תכנון משמר עצים 
 • פרסום רישיונות 
 • סטטוס תיקים/בקשות 
 • ​הנחיות לעבודה בקרבת עצים  נוהל אישור טופס 4 ושחרור ערבות​


סוגי תיקים