הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

זימון לישיבת מועצה


ישיבה מס' 61 מן המניין של מועצת העיר - זימון וסדר יום


1) הריני מתכבדת להזמינך לישיבה מס' 61 מן המניין, של מועצת העיר, שתתקיים ביום ראשון י' באדר תשע"ח, 25 בפברואר 2018, בשעה 18:00.

2) ישיבת וועדת כספים תתקיים ביום ראשון, ג' באדר תשע"ח, 18 בפברואר 2018, החל משעה 18:00.

3) להלן סדר יום של הישיבה :
"אתר ברגע"-הצגת אתר היסטורי בעיר.  
הצגת אחד האגפים-דיווח פעילות האגף.
א. תיקון פרוטוקול (ראה המצ"ב).
ב. הצעות לסדר.
ג. בקשה לאישור הקצאת מבנה למטרת מועדון לקשישים לעמותת "על"ה זהב – עמותה למען הקשיש" ברחוב חרמון 3 גו"ח 6372/140
    לתקופה של 15 שנים (ראה המצ"ב).
ד. בקשה לאישור הקצאת מבנה למטרת מועדון לקשישים לעמותת "על"ה זהב – עמותה למען הקשיש" ברחוב סמילנסקי 4 גו"ח 6382/290
    לתקופה של שנה אחת (ראה המצ"ב).
ה. בקשה לאישור הקצאת מבנה למטרת מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים לעמותת "נותנים כח" ברחוב עדש שפיק 9 גו"ח 6320/202
    לתקופה של 3 שנים (ראה המצ"ב) .
ו. אישור תב"רים, שינויי תב"רים (ראה המצ"ב).
ז. הצגת סגירת תב"רים ללא תנועה משנת 2017 (ראה המצ"ב).
ח. אישור שינויים בתקן העובדים ומבנה ארגוני
     (כמפורט בטבלאות 117/2017, 125/2017, 138/2017, 140/2017, 143/2017, 2/2018, 5/2018, 6/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018  (ראה המצ"ב).
ט. אישור עבודה נוספת: גב' הדר בן דוד – לשכת נבחרים, מר מקסים סהר – מוסך, (ראה המצ"ב).
י. אישור מינויים:
    1) אשרור ההחלטה בדבר הארכת כהונתו של ראש העיר מר איציק ברוורמן, כדירקטור במיתב לקדנציה נוספת.
   2) אישור הארכת כהונתה של גב' מירה הולצר, מנהלת האגף לתכנון אסטרטגי לקדנציה נוספת כדירקטורית מטעם העירייה במיתב.
   3) אישור הארכת כהונתו של מר אברהם נויברגר לקדנציה נוספת כדירקטור חיצוני במיתב.
יא. הצגת דו"ח כספי לתקופה 1-12/2017 (ראה המצ"ב).
יב. אישור הסכמי פשרה (עפ"י המסמכים המצורפים):
      1.  הסכם פשרה ע"ס 13,130.00  ₪ ממסמך מיום 16 נובמבר 2017.


זימון לישיבת מועצה