הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש


ישיבה מס' 58 מן המניין של מועצת העיר - זימון וסדר יום1) הריני מתכבדת להזמינך לישיבה מס' 58 מן המניין, של מועצת העיר, שתתקיים ביום ראשון ו' בטבת תשע"ח, 24 בדצמבר 2017, בשעה 18:00.

2) ישיבת וועדת כספים תתקיים ביום רביעי, ב' בטבת תשע"ח, 20 בדצמבר 2017, החל משעה 18:00.

3) להלן סדר יום של הישיבה :

א. תיקון טעות בנוגע לשכרה של ד"ר חוה ארליך, מהנדסת העיר (ראה המצ"ב).
ב. שאילתות.
ג. דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד רמי גרינברג בנושא: "הקמת ספרייה בשכונת נווה גן" (ראה המצ"ב).
ד. דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד חנוך מיליביצקי בנושא: "בית העלמין ירקונים" (ראה המצ"ב).
ה. דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד חנוך מיליביצקי בנושא: "מחדל תחנת הרכבת בפ"ת" (ראה המצ"ב).
ו. דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד רון כץ בנושא: "מתן העדפה מתקנת לאוכלוסיות מיוחדות" (ראה המצ"ב).
ז. אישור חלוקת תמיכות.
ח. בקשה לאישור חוזה ביטול חכירה – גוש 6360 חלק מחלקה 44 (ראה המצ"ב).
ט. בקשה לאישור חוזי רשות ופיתוח בין העירייה לבין עמותת "בית כנסת אוהל יצחק בניטה פ"ת" גו"ח 6319/172 (ראה המצ"ב).
י. בקשה להקצאת מבנה עירוני המשמש כמעון יום לעמותת "ק"ן – קהילה נרתמת"  פ"ת ברח' מוסטבוי 11 גו"ח 6713/19,16 (ראה המצ"ב).
יא. בקשה לאישור חוזה מכר בן עיריית פ"ת לבין יורם רוזן להעברת "חלקת השלמה" גו"ח 688/6355 רח' שלזינגר (ראה המצ"ב).
יב. בקשה להקצאת מבנה למטרת בי"ס בית יהודה לעמותת "מעיין החינוך התורני פ"ת פינסקר" ברחוב הרב חפוטא יאיר גו"ח 6355/789 (ראה המצ"ב).
יג. בקשה לאישור הקצאת קרקע למטרת בית כנסת לעמותת "משכן שלום, בית כנסת" במוסטבוי 10 גו"ח 6713/298,317 (ראה המצ"ב).
יד. אישור הארכת הסכם השכירות בין החברה לפיתוח פ"ת בע"מ לבין חברת מצמן את מרוץ מילניום בע"מ בקשר להשכרת שטח מסחרי באצטדיון "המושבה". (ראה
        המצ"ב).
טו. אישור שינויי תקציב (ראה המצ"ב ).
טז. אישור מינוי הסמכת פקחים (ראה המצ"ב).
יז. אישור תב"רים, שינויי תב"רים (ראה המצ"ב) .
יח. אישור שינויים  בתקן העובדים ומבנה ארגוני (כמפורט בטבלאות 46/2017, 108/2017, 109/2017, 110/2017, 112/2017, 114/2017, 121/2017, 127/2017, 128/2017, 129/2017,
        130/2017, 132/2017, 134/2017, 135/2017 (ראה המצ"ב).
יט. אשור החזר הוצאות משפטיות לגזברית הגב' חני גולדשטיין בגין הליך בפני הועדה לחיוב אישי (ראה המצ"ב).
כ. אישור עבודה נוספת: גב' שלומית מילס – שירותים חברתיים (ראה המצ"ב).
כא. אישור חוק עזר לפתח תקווה (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), התשנ"א – 1991 עבור ניצולי שואה (ראה מצ"ב החוק וההסבר).
כב. אישור הכרזה על רחובות ציבוריים: סלילה מחדש ו/או הרחבה של כביש,  מדרכה או דרך משולבת, בהתאם להוראות חוק העזר לפ"ת (סלילת רחובות), התשע"א
        2011, כדלקמן: 

        (1) רחוב יהלום 
                גוש: 6713
                חלקות:148, 198, 199  

      (2) רחוב גרינשטיין
                גוש: 6376 
                חלקות: 64, 65, 66, 67


זימון לישיבת מועצה