לדף הבית לדף הבית צור קשר
A A
 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מינהל הכספים

בעיריית פתח תקוה.

אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע בנושא ארנונה, החלפת מחזיקים בנכס, אישורים לרשם המקרקעין וקריטריונים למתן הנחות בארנונה.

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש וכל האמור בו כפוף לחוק ולתקנות ואינו בא להחליפם וכפוף לשינויים בחוקים ובתקנות ככל שיהיו.

הרשות אינה אחראית לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת, פגם והנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי ברשות.

הנתונים באתר מעודכנים לשנת 2017.