הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

שינוי בעלות/שינוי בעסק

​שינויים בעסק

כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.

שינוי בעלות

שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק.
שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון.
 

קריטריונים לשינוי בעלות:

 • הוספה או הקטנה של שטח העסק
 • שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק
 • הוספה או ביטול של פריט (סוגי עיסוקים)
 • הוספת שותף בעסק
 • פרישה של שותף מן העסק
 • החלפת בעלי העסק, הבעלים החדש מגיש את הבקשה לשינוי בעלות על העסק.
 • שינוי שם החברה אצל רשם החברות
 • שינוי מנהלים בחברה
 • מכירת הזכויות לחברה אחרת
 • סגירתו של העסק: הודעה בכתב  לרשות לרישוי עסקים על סגירת העסק. כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, תחול על בעל העסק אחריות משפטית לניהול המקום.
 • ​העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויש במקומו יורשים: יש להגיש בקשה להחלפת בעלים, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה. במקרה זה, יש לצרף לבקשה תעודת פטירה וצוואה שבה מצוין מי הם היורשים החוקיים, או מכתב מעו"ד המאשר מי הם היורשים.

שינוי בעלות/שינוי בעסק