הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

אודות

אנו שמחים על כי הינך מתעניין בהליך רישוי לפתיחת עסק בפתח-תקוה.
פתח-תקוה, "אם המושבות", היא המושבה הראשונה שהוקמה בארץ ישראל. במרוצת השנים פינתה בה החקלאות מקום לתעשייה, וענפי תעשיה מסורתיים מפנים בה בשנים האחרונות מקום לתעשיית הי-טק  ואכן פ"ת היא פארק התעשיות הגדול והמתקדם בארץ.
אזור התעשייה של פתח-תקווה הוא אזור התעשייה הגדול בארץ, ושטחו הכולל הוא כ- 10,000 דונם (יותר משטחן הכולל של בת ים או בני ברק, למשל).
מטרותיו של חוק רישוי עסקים הינם לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחותו ואיכות החיים של התושבים. רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק. הרישיון הינו מסמך הניתן על ידי העירייה המתיר את פתיחתו וניהולו של עסק לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים.
הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום ברישיון שהוצא מטעם העירייה, וחתום ע"י המוסמך לכך.

האם עסקך נדרש ברישיון ?

משרד הפנים פרסם את צו רישוי עסקים שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיוצא בזה). הצו מחולק לעשר קבוצות (כדוגמת מזון, מסחר, רכב ותחבורה, עינוג ציבורי וכיוצא בזה).
אין לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק מטעם הרשות המקומית. ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית על פי החוק והעוסק בכך צפוי לצווי סגירה, קנסות גבוהים ואף למאסר.
עליך לבדוק האם העסק שהינך מעוניין לפתוח טעון ברישיון לפעילותו, האם נדרשים היתרים מיוחדים לפעילותו הן מטעם הרשות המקומית והן מטעם משרדי ממשלה. מהי המדיניות העירונית והאם לעסק הקודם היה רישיון עסק, האם העסק עומד בדיני תכנון ובניה - חוקיות המבנה וייעודו.
בשנת 2013, נכנסה לתוקף בהדרגתיות, הרפורמה בחוק רישוי עסקים אשר קובעת כי המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי והתנאים הנדרשים מטעמה וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.
עוד קובעת הרפורמה כי רשויות הרישוי ונותני האישור יעמידו עותק של המפרט האחיד לעיון הציבור במשרדיהם בעמדה ממוחשבת, הנגישה לציבור הניתנת לצפייה במסגרת אתר ממשל זמין.
דרישות רשות הרישוי המקומית נמצאים באתר זה במדיניות עירונית מפרט אחיד.

נשמח לעמוד לרשותך לפרטים נוספים
מנהל אגף רישוי וביקורת עסקים

אודות