הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

ספר טלפונים

  
  
  
  
  
יגאל ספרונובמנהל האגף03-911343003-9052893igals@ptikva.org.il
אירית כוכבימנהלת מדור03-905286703-9052867iritc@ptikva.org.il
נתנאל רדארפרנטית לתחום המזון03-911343203-9052867natir@ptikva.org.il
ליאור עראסימנהל מדור03-905298303-9052867liorar@ptikva.org.il
ניתאי מחלבמפקח03-911343403-9052867nitaim@ptikva.org.il
אלכסנדר לבידינסקימפקח03-905299603-9052867alexlb@ptikva.org.il
אייל שמירמפקח03-905298303-9052867eyals@ptikva.0rg.il
מאיר גרנותמפקח03-905286703-9052867granotm@ptikva.org.il
יוגב קטעבימ"מ מנהל מדור ארכיון03-905286703-9052867yogevk@ptikva.org.il
עדי שפיראפקידת ארכיון03-9113664
עידית בן סיניורמזכירת אגף03-911343003-9052893iditbs@ptikva.org.il
משה מדרמנהל מח' ביקורת עסקים03-905299703-9052893moshem@ptikva.org.il
בני רצאבימנהל מחלקת מזון03-911395403-9052867benir@ptikva.org.il
עוז צברימנהל מח' רישוי עסקים03-911343103-9052893ozt@ptikva.org.il
תיקי שרירס. מנהל מח' רישוי עסקים03-911382003-9052893tikis@ptikva.org.il
אילנית לוירכזת רישוי עסקים03-905287803-9052893ilanitl@ptikva.org.il
ארון עדקירכז רישוי עסקים03-905287703-9052893orena@ptikva.org.il
צדוק רצוןס. מנהל מח' פיקוח עסקים03-911343503-9052867tzadokr@ptikva.org.il
ספר טלפונים