הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

בקשה לרישוי שילוט

​​​בעל עסק נכבד​,

לצורך קבלת רשיון שילוט, עליך למלא את הטופס, לצרף את המסמכים המפורטים ולשלוח למח' השילוט.
מידע אודות פרטי שלט בבעלות המשתמש​

המסמכים הדרושים להגשת הבקשה:

  1. הדמיה של השילוט שתכלול את מיקומו בבניין ו/או במרחב בו הוא מוצב + אישור בעלות וייעוד.
  2. צילום המיקום (כולל קומה) בו יוצב השילוט על רקע הבניין וסביבתו.
  3. אם השילוט מואר, יצורף לבקשה אישור חשמלאי מוסמך, המעיד שהוא אחראי לתקינות השילוט ושמתקן התאורה כולל מפסק פחת.
  4. אישור קונסטרוקטור המאשר בדיקת יציבות ובטיחות השילוט (בהתאם לשילוט הנדרש).

בנוסף, אם הנך עונה על אחד או יותר מהקריטריונים שלהלן, אנא צרף את המסמכים המופיעים בטבלה:

​מיקום השילוט
​המסמכים הנדרשים
​שילוט באתר בנייה
​היתר בניה ממנהל ההנדסה בעירייה ומפה טופוגרפית של ההיתר
​שילוט על גג או שילוט על הבניין כולו
​הסכמה בכתב של בעל הנכס/ ועד הבית
​שילוט על בניין בשיפוץ
​אישור ממנהל ההנדסה בעירייה לשיפוץ המבנה והסכמת ועד הבית
​שלטי פרסום/ שלטי קיר/ פיגומים
​הדמיית/ מתווה השלט ומיקומו על גבי המבנה
  • גודל השלט מעל 1.20 מ"ר ומשקל מעל 20 ק"ג, יידרש היתר בנייה ע"פ תקנה 14.
  • במידת הצורך נבקשך להמציא מסמכים נוספים.

טופס הבקשה בצירוף המסמכים יועברו לדיון בוועדה המקצועית לשילוט/ אגף קידום עסקים ושילוט.

לאחר הדיון בבקשה, יישלח אליכם בדואר רשיון שילוט לתשלום - העבור שילוט שאושר, או הודעה על דחיית הבקשה.

רשיון השילוט ייכנס לתוקפו רק לאחר אישור הוועדה, תשלום האגרה ועמידה ע"פ חוק העזר העירוני לפ"ת (שילוט), התשנ"א 1990.

הנחיות כלליות להצבת שילוט

חוק עזר לשילוט

תעריפי אגרות שלטים

תצהיר אחריות לשלט

* שדה חובה

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3

פרטי המבקש


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 04-1234567


פרטי השילוט


מידות במטרים כולל מסגרתעל מציב השילוט מוטלת אחריות לכל נזק שייגרם לצד שלישי בגוףאו ברכוש, כתוצאה מהצבת השילוט ו/-או המתקן עליו הוא מוצב.יש לצרף הדמיה. סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb כל קובץ.
יש לצרף אישור בעלות. סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb כל קובץ.
יש לצרף צילום המקום. סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb כל קובץ.
יש לצרף אישור חשמלאי. סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb כל קובץ.
יש לצרף אישור קונסטרוקטור. סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb כל קובץ.
בקשה לרישוי שילוט