הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

מבנה ארגוני


מבנה אירגוני אגף מינהלה.jpg

מנהלת אגף מינהלה- קרין אוחיון

 • סגנית מנהלת כח אדם
 • מזכירת האגף
  • מזכירה
 • מנהלת מח' כ"א מלווים
  • פקידה
 • פקיד
 • מנהל מחלקת שירותי בתי"ס
  • אבות בית ועובדי אחזקה
  • ממנהלת מדור שירותי בתי ספר
  • מפקח
 • מזכירת דיווחי נוכחות עובדים
  • מנהלת מדור נוכחות עובדים
  • עובדי מינהלה בבתי"ס: מזכירות, סייעות,ספרניות,לבורנטיות
 • מנהלת מח' רכש ומצאי
  • ס/מח' במחסן
  • מנהל מדור מחסנאי מינהל החינוך
  • מחסנאי
  • ס/מנהל מח' במחסן
  • מנהל מדור רכש ומצאי
 • מנהלת מח' מיזמי רכש ובנוי ממשלתיים
  • ס/מנהלת מח' הנחיה וביקורת
 • מנהלת מח' תקבולים ותשלומים ( כפיפות מינהלית לאגף מינהלה וכפיפות מקצועית לחשבת מינהל)
  • ס/מנהלת מחלקת חשבונות
 • ס/מנהלת אגף מינהלה
  • מנהל מח' היסעים חינוך מיוחד
  • מנהלת מדור הסעות חנ"מ
  • ס/ מנהלת מח' היסעים חינוך מיוחד
  • מנהלת מדור הסעות חינוך רגיל
  • פקידת הסעות
  • רכזת תוכנית ניצניםמבנה ארגוני