הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

אגף מינהלה

אגף המנהלה אחראי למתן שירות מיטבי לבתי-הספר, תוך יצירת אגף מלוכד, מקצועי, יוזם ומפתח ונותן שירות מיידי לכל פונה.
התחומים בהם האגף מטפל הינו הצבת כח-אדם מינהלתי איכותי בבתי-הספר, תוך העמדת רף גבוה - מזכירות, אבות-בית, עובדי אחזקה, סייעות וסייעים, לבורנטיות וספרניות, תוך מתן דגש על ההון האנושי האיכותי המוצב בבתי-הספר.
האגף אחראי על מערך הסעות תלמידי החינוך המיוחד בתחום העיר פ"ת ומחוץ לעיר, בניית מערכת היסעים ומכרזים וניהול 150 מלווים בהסעות.
במסגרת מתן השירות לבתי-הספר, אגף המנהלה יוזם השתלמויות, הדרכות וביקורות מקצועיות בתחום התקציבי והמנב"ס הבית-ספרי, הרכש והמצאי.
האגף אחראי לרווחת הפרט לכלל עובדי המינהל, נותן שירות מיידי לכל פונה, תוך הידוק קשרי עבודה עם השדה.
האגף הינו המקשר בין אגף איכות הסביבה לבתי-הספר בהובלת מהלכים לצמצום הפסולת.
הצהרוניות המופעלות בבתי-הספר באחריות האגף, בהובלת תכנים ומתן פעילויות מגוונות לתלמידים בשיתוף ההנהלה הבית-ספרית והחברות המפעילות. האגף דואג לאיתור וחיזוי צרכים עתידיים של בתי-הספר והתווית מדיניות האגף, תוך שיתוף פעולה מלא עם מנהל המינהל ואגפיי החינוך השונים והיחידות העירוניות השונות.קרין אוחיון, מנהלת אגף מינהלה


אגף מינהלה