הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

פעילויות ופרויקטים

  
תיאורמסנן
אחריות ניהולית על תחומי הפעילות של האגף

​בתחום בטיחות מוסדות חינוך, הסעות, תקבולים וטיפול בכח אדם.
תכנית עבודה
תכנון תכנית עבודה שנתית אגפית בהתאם ליעדים שהוגדרו לתכנית העבודה במינהל, ניהול
מעקב שוטף אחר ביצועה.

ניהול תקציב האגף
ניהול תקציב האגף והקצאת המשאבים בהתאם לצרכי הלקוחות ועפ"י קריטריונים מוגדרים.

ניהול עובדי האגף
ניהול עובדי האגף, הנחייתם ופיתוח כישוריהם בתפקיד.
פיתוח המשאב האנושי, פיתוח המשאב האנושי במינהל, ייזום וארגון השתלמויות, הדרכות וכו'.

הערכה, בקרה ומשוב
פיתוח כלי מדידה, בקרה, הערכה ומשוב ואחריות על הפעלתם באופן שוטף באגף.

קשר עם לקוחות
קיום קשר שוטף עם לקוחות האגף, מנהלי וצוותי בתיה"ס, כח-אדם מינהלי בבתי הספר והורי התלמידים.

קשר בין האגף לגורמים פנימיים וחיצוניים רלוונטים
קיום קשר שוטף עם גורמים במינהל, בעיריה וגורמים חיצוניים כגון: משרד החינוך, משרד התחבורה, משטרה וכדומה.

שילוב ותאום בין היחידות
יצירת שת"פ, שילוב ותאום היחידות באגף אל מול יעדי האגף ואל מול הלקוחות.

אחריות ניהולית על תחום האחזקה והניקיון בבתיה"ס

אחריות על חוזים ומכרזים
אחריות על חוזים ומכרזים שנחתמים ומתופעלים באגף, תוך הסתייעות ביועצת המשפטית של העיריה.

אחריות להטמעת פרוייקט הניהול העצמי בבתיה"ס
אחריות על כתיבת הנהלים, הכשרת כ"א, הטמעת תוכנות הנהלת-חשבונות, מנב"ס ומצאי.

אחריות על השכרת חדרים בבתיה"ס
הכנת תעריפון ועדכונו, אחריות לחתימת החוזים, אחריות לקבלת התשלומים.

אחריות על הפעלת המזנונים בבתיה"ס
אחריות על יישום החלטות העיריה בדבר הפעלת המזנונים בבתי-הספר.

אחריות על מלווים בחינוך המיוחד
איתור, ראיון ושיבוץ מלווים בהסעות תלמידים של החינוך המיוחד, עפ"י דרישת משרד החינוך.

אחריות על עדכוני שכר וגיליונות פעילות של כלל עובדי מינהלה חינוך

פרויקטים

 

ניהול עצמי

​​עיריית פתח-תקוה - מינהל החינוך, חרט על דגלו את קידום הניהול העצמי בבתי-הספר.
מטרת הניהול העצמי הוא להשגת מטרות בתחום התקציב שמשליך למערכת האנושית שיוצר אינטרקציה חברתית.
בניהול העצמי נבחנו צורכי האירגון והמטרה ליצירת יעילות - חסכון במשאבים - ניצול משאבים - אפקטיביות - השגות מטרות .

הנחות היסוד בניהול העצמי הינם שיתוף עירייה, משרד החינוך והורים בשינוי נורמות ומיתוסים. המשמעות בניהול העצמי כי ביה'ס הינו מוקד לקבלת החלטות הכסף / התקציב, משרת את היעוד.
באקלים אירגוני נכון 'החכמה לא נמצאת במקום אחד', מייצרים ביחד ידע, חכמה וכח.

בראייה מערכתית, מסתכלים על ביה'ס כיחסי גומלין פנים וחוץ החשופים לתופעות ומגמות כגון שימוש בטכנולוגיה ובסביבה שבה ביה'ס פעל לאירגון עצמי, יש היבטים פדגוגיים, כלכליים, תקציביים, פיסיים וחברתיים.
אגף המינהלה במינהל החינוך, במהלך קידום הניהול העצמי, דאג להעביר לביה'ס את תקציב הניקיון שינוהל ע'י ביה'ס. תקציב החשמל ותקציב עבור הכרטיסיות לתלמידים. המהלך הבא הוא תוספת מינהלנים לבתי-הספר. הובלת הניהול העצמי נעשית בשלב התחלתי, תוך ראייה מערכתית כללית שיוביל בסיום התהליך את בתי-הספר לעצמאות תקציבית.

השתלמות אבות בית

​אגף המינהלה מקיים השתלמות בסיסית במחשבים לאבות-הבית ולעובדי האחזקה בבתי-הספר.
ההשתלמות מטרתה להעשיר את העובד ולתת לו עוד כלי שבאמצעותו יוכל העובד לעשות חלק מעבודתו בצורה המתקדמת ביותר ולהעשיר את עולמו.
זו השתלמות ראשונית שלאחריה נדאג להמשיך ההשתלמות במחשבים לכלל הסקטורים המשויכים לאגף המינהלה במינהל החינוך.​

פעילויות ופרויקטים