הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

רישום לחינוך העל יסודי - תיכונים י'-יב'

 רישום לשנת הלימודים תשפ"א  - כיתות י'-י"ב  


מכתב להורים  - רישום לתיכונים : מועדי רישום , חטיבות מזינות ופרטים נוספים

רישום בוגרי כיתות ט'  למגמות על אזוריות בחינוך הממלכתי - בתי ספר, מגמות , ימי חשיפה ופרטים נוספים

מדריך רישום


בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס׳ 5 תשכ״ט 1969 ) בוגרי כיתות ט' בשנה"ל תש"פ חייבים ברישום
בבתי הספר העל יסודיים הנתונים לפיקוח משרד החינוך.

הרישום לבתי הספר התיכונים הוא עפ"י חטיבות הביניים המזינות את התיכונים.
תלמידים שהתקבלו למגמה ייחודית על אזורית ירשמו לתיכון כפי שמפורסם במדריך הרישום.

מסמכים שיש להגיש עם הבקשה לשיבוץ בתיכונים


יש לצרף:
• מכתב בקשה החתום ע"י שני ההורים, יש לציין במכתב אם התלמיד/ה עבר/ר ועדת השמה או לא.
  הורים עצמאים לרבות הורים גרושים/פרודים ימלאו טופס הצהרת הורים.
• העתק  טופס ארנונה/חוזה דירה /חוזה שכירות .
• בוגרי ט' העולים לכיתה י', יגישו העתקי תעודות  כיתות ח' ו ט' . העולים לכיתות י"א יגישו תעודות של כיתה י'.
• העתק  ת.ז. כולל ספח שבו רשומים הילדים .

העולים לכיתות י"א  צריכים להגיש  גם:
  •      סמלי שאלוני בגרות
  •      ציוני הגשה
מהאחראי בגרויות בבית הספר בו למד/ה התלמידה

תושבים חדשים יצרפו אישור על העתקת מגורים מהרשות ממנה הגיעו (ביטול רישום) .

אישור לימודי חוץ-מתוך חוזר מנכ"ל משה"ח:
שיבוץ של תלמידים חייב להיות מאושר הן על-ידי הרשות השולחת והן על-ידי הרשות הקולטת.
אם לא נתנו שני אישורים אלה או אחד מהם כנדרש, אן אפשרות לשבץ את התלמיד במוסד חינוכי כלשהו ברשות הקולטת.
טופס בקשה לאישור לימודי חוץ

טלפון: 03-9052559   
פקס:03-9113643

שעות פעילות
א',ג',ה':   08.30-13.00
ג': 16.00-18.00
ב', ד', ו': אין קבלת קהל
אין קבלת קהל בערבי חג וחול המועד.

רישום לחינוך העל יסודי - תיכונים י'-יב'