הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

רישום לחינוך העל יסודי - תיכונים י'-יב'

רישום לשנת הלימודים תשפ"ב - כיתות י'-י"ב


 הנחיות רישום לתיכון >>   הנחיות רישום למגמות על אזוריות >>


בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס׳ 5 תשכ״ט 1969 ) בוגרי כיתות ט' בשנה"ל  חייבים ברישום
בבתי הספר העל יסודיים הנתונים לפיקוח משרד החינוך.


הרישום ייערך באתר העירוני  באופן מקוון בלבד!   >>

הרישום לבתי הספר התיכונים הוא עפ"י חטיבות הבניים המזינות את התיכונים.
הרישום הוא למערכת החינוך העירונית והשיבוץ מותנה ביכולת הקליטה של כל מוסד חינוכי.
תלמידים שהתקבלו למגמה ייחודית על אזורית ירשמו לתיכון שהתקבלו אליו.

אזורי רישום

שש שנתי אחד העם     - בוגרי חט"ב אחד העם השש שנתי + כיתת מחוננים מחט"ב רשיש
שש שנתי י.ח ברנר       - בוגרי חט"ב ברנר+ בוגרי חט"ב פיינשטיין
שש שנתי בן גוריון        - בוגרי חט"ב בן גוריון + בוגרי חט"ב עלומים
שש שנתי גולדה            - בוגרי חט"ב גולדה
שש שנתי יצחק שמיר  - בוגרי חט"ב יצחק שמיר + בוגרי חט"ב אחד העם
רב תחומי פ"ת ב'            - בוגרי חט"ב בן צבי+ בוגרי חט"ב רשיש ללא כיתת מחוננים

תהליך הרישום

  • כניסה לפורטל הרישום באמצעות תעודת זהות תלמיד/תלמידה ומספר זהות הורה רושם.
  • רישום על פי הנחיות באתר.

במעמד הרישום יש לצרף את המסכים הנ"ל:

  1.  צילום תעודת זהות כולל ספח מלא של שני ההורים.
  2. תעודת מחצית של כיתה ט' משנה"ל תשפ"א .
  3. לנרשמים שעוברים דירה: טופס ארנונה /חוזה שכירות/חוזה רכישת דירה.
  4. טופס ויתור סודיות חתום. להורדת טופס ויתור סודיות לחצו כאן.
  5. כתב הצהרה והתחייבות להורים יחידנים, לרבות הורים גרושים או פרודים חתום ע"י שני ההורים לחצו כאן

בקשות העברה יש להגיש באופן מקוון בסיום הרישום


בקשות העברה לשכבת י"א 

יש להגיש ישירות למחלקת רישום על יסודי תיכונים בדוא"ל tichonim@ptikva.org.il

לצרף את המסמכים הנ"ל:

  • תעודת מחצית ב' כיתה י'
  • מחצית א' כיתה י"א
  • הערכות חלופיות ( 30% מציוני הבגרות)
- מידע זה ניתן לקבל מרכזי הבגרויות בבתי הספר בו למדתם.


לסיוע ברישום ניתן לפנות אל מזכירות בתי הספר התיכונים על פי החטיבות מזינות:

 
שש שנתי אחד העם - חגית שירזי          - 03-9221018  
שש שנתי גולדה - סמדר אברהם            - 03-9048430   
שש שש שנתי בן גוריון - מיטל בן חיים - 03-9221955
שש שש שנתי ברנר - אתי בן מוחא       - 03-9325559 
שש שש שנתי - יצחק שמיר -סיון ספיר- 03-5560071
שש שנתי רב תחומי ב'- עידית הנל       -  03-9222322


אישור לימודי חוץ-חוזר מנכ"ל משה"ח:

"שיבוץ של תלמידים חייב להיות מאושר הן על-ידי הרשות השולחת והן על-ידי הרשות הקולטת. אם לא נתנו שני אישורים אלה או אחד מהם כנדרש, אין אפשרות לשבץ את התלמיד במוסד חינוכי כלשהו ברשות הקולטת".


לפרטים נוספים:
נטלי דורני, מחלקת רישום על יסודי -תיכונים
טלפון: 03-9052559
פקס: 03-9113554
בדוא"ל:   nataly@ptikva.org.il

בשל נגיף הקורונה לא תתקיים קבלת קהל.
כל השירותים יינתנו באופן מקוון באמצעות דוא"ל ומענה קולי.


רישום לחינוך העל יסודי - תיכונים י'-יב'