הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

רישום לחינוך העל יסודי - תיכונים י'-יב'

 רישום לשנת הלימודים תש"פ

רישום לכיתות י'-י"ב  

חוברת הרישום

מועדי רישום לכלל בתי הספר


 יום ראשון תשע"ט ב' בניסן 19/4/7 בין השעות 00:15-00:18 אחה"צ.
 יום שני תשע"ט ג' בניסן 19/4/8 בין השעות 00:15-00:18 אחה"צ.
 יום רביעי תשע"ט ה' בניסן 19/4/10 בין השעות 00:15-00:18 אחה"צ.
 יום חמישי תשע"ט ו' בניסן 19/4/11 בין השעות 30:8-00:13 בבוקר.

הרישום יערך במשרדי בתי הספר התיכוניים. 

אזורי רישום לבתי הספר הממלכתיים


הרישום לבתי הספר התיכונים הוא עפ"י חטיבות הביניים המזינות את התיכונים.
תלמידים שהתקבלו למגמה ייחודית על אזורית ירשמו לתיכון בו התקבלו למגמה

לשש שנתי אחד- העם -                         בוגרי חט"ב אחד-העם השש שנתי + כיתת מחוננים מחט"ב רשיש.

לשש שנתי י.ח. ברנר פיינשטיין -         בוגרי חט"ב ברנר + בוגרי חט"ב פיינשטיין.

לשש שנתי בן גוריון פיינברג -               בוגרי חט"ב בן גוריון + בוגרי חט"ב פיינברג.

לשש שנתי גולדה -                                 בוגרי חט"ב גולדה.

לשש שנתי יצחק שמיר -                      בוגרי חט"ב אחד העם רמת ורבר ותושבים חדשים בנוה אילן.

לתיכון הרב תחומי ב' -                           בוגרי חט"ב בן צבי + בוגרי חט"ב רשיש ללא כיתת מחוננים


מסמכים שיש להגיש עם הבקשה לשיבוץ בתיכונים

מיועד לתושבים חדשים ות​​​ושבי פתח תקוה שלמדו מחוץ לעיר ומבקשים לחזור וללמוד בפתח תקוה.

יש לצרף:
• מכתב בקשה החתום ע"י שני ההורים, יש לציין במכתב אם התלמיד/ה עבר/ר ועדת השמה או לא.
  הורים עצמאים לרבות הורים גרושים/פרודים ימלאו טופס הצהרת הורים.
• העתק  טופס ארנונה/חוזה דירה /חוזה שכירות .
• בוגרי ט' העולים לכיתה י', יגישו העתקי תעודות  כיתות ח' ו ט' . העולים לכיתות י"א יגישו תעודות של כיתה י'.
• העתק  ת.ז. כולל ספח שבו רשומים הילדים .
   
  
תושבים חדשים יצרפו אישור על העתקת מגורים מהרשות ממנה הגיעו (ביטול רישום) .

אישור לימודי חוץ-מתוך חוזר מנכ"ל משה"ח:
שיבוץ של תלמידים חייב להיות מאושר הן על-ידי הרשות השולחת והן על-ידי הרשות הקולטת.
אם לא נתנו שני אישורים אלה או אחד מהם כנדרש, אן אפשרות לשבץ את התלמיד במוסד חינוכי כלשהו ברשות הקולטת.

טלפון: 03-9052559   
פקס:03-9113643
שעות פעילות
א',ג',ה':   08.30-13.00
ג': 16.00-18.00
ב', ד', ו': אין קבלת קהל
אין קבלת קהל בערבי חג וחול המועד.

רישום לחינוך העל יסודי - תיכונים י'-יב'