הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

ממשקים

ממשקים אחזקה מבנים, מנכ"ל תקציבי פיתוח, ועדי הורים/גני ילדים, מינהל החינוך, מתכננים, קבלנים, מינהל הכספים, מינהל הנדסה, מערך מו​אגף אחזקת מבנים

 • מנכ"ל תקציבי פיתוח
 • מינהל הנדסה
 • מינהל הכספים
 • מערך מוס"ח בתי ספר, גני ילדים, יח' מינהל החינוך
 • קבנים מתכננים
 • מינהל החינוך
 • ועדי הורים בי"ס/גני ילדים
 • דרג ג' -שיקום ושיפוץ
 • חוזים והתקשרויות
 • אחזקה ברג ב'
 • אחקת שבר
 • תוכניות עבודה
 • בטיחות מוס"ח
 • מזגנים
 • משימות מיוחדות
 • גיזום מוס"ח
 • מיגון קרינה
 • הצללה
 • מערכות כריזה
 • מע' אוט', כיבוי אש
 • קווי ביוב ותיעול
 • אותורנים
 • אחזקת מערך אב"כ
ממשקים