הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

אגף שירותי חינוך


טלפון:
03-9052596
האגף לשרותי חינוך משלב יחידות במינהל אשר נותנות שירותי חינוך לכלל המערכת, מתוך מטרה לרכז מאמצים לאגם משאבים ולשפר את השרות שנותנת הרשות המקומית למוסדות החינוך העיר - היחידות שאינן שייכות באופן ארגוני למינהל החינוך כפופות מינהלית למינהל האב ומשולבות באופן מקצועי בתכניות האגף ומתואמות לתפיסתו החינוכית.האגף עוסק בהתוויית מדיניות והגדרת יעדי פעולה למרכז כולו ולכל מחלקה בנפרד ואחראי על תכנון תכנית עבודה מקושרת תקציב, איתור צרכים, ניהול צוותי היגוי, ניהול עובדי המרכז, הנחייתם, ופיתוח כישוריהם בתפקיד, ייזום ופיתוח שרותים פדגוגיים למוסדות החינוך כולל שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים במערכת ומחוצה לה ושיווקם במערכת החינוך. כמו גם קיום קשר עם גורמים בעירייה וגורמים חיצוניים כגון: משרד החינוך, מפעילי תוכניות וקשר שוטף עם מנהלי, צוותי ותלמידי מוסדות החינוך.

קרין אוחיון לאתר.jpg

קרין אוחיון, מנהלת אגף שירותי חינוך ורווחה חינוכית

אגף שירותי חינוך