הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

מבנה ארגוני

מבנה אירגוני אגף גני ילדים 14.1.2020מעודכן.jpg​מנהלת אגף גני ילדים - דר' מיכל אונגר

 • סגנית מנהלת האגף
 • מזכירת האגף
  • מנהלת מדור רכש
  • מנהלת מדור רכש
  • מנהלת מדור רכש
 • ס/מנהלת מחלקת כ"א
  • מנהלת מדור כ"א
  • מנהלת מדור כ"א
   • פקידת כ"א
   • פקידת כ"א
   • פקידת כ"א
   • פקידת כ"א
 • מנהלת מחלקת מדור כספים
 • מנהלת מחלקת רישום ושיבוץ
  • ס/מחלקת רישום ושיבוץ
   • מנהלת מדור רישום ושיבוץ
   • מנהלת מדור רישום ושיבוץ
   • מנהלת מדור רישום ושיבוץ
   • מנהלת מדור רישום ושיבוץ
   • מנהלת מדור רישום ושיבוץ
 • מנהלת מחלקה-מרכז לגיל הרך
  • מזכירת מחלקה למרכז לגיל הרך
 • מנהל מחלקת חשבונות פרוייקטים מכרזים
  • מנהלת מדור חשבונות - ניצנים/מפעילים/מכרזים
מבנה ארגוני