בוסתן

כתובת:חכמי לובלין 16
טלפון:03-9340036
אפיון:מוגבלות שכלית התפתחותית קלה
שלב חינוך:גן ילדים