אור 2

כתובת:לבון 3
טלפון:03-9336840
אפיון:ליקויי ראייה
שלב חינוך:גן ילדים