הפרחים

כתובת:הלסנקי 1
טלפון:03-9258409
אפיון:הפרעות נפשיות
שלב חינוך:גן ילדים