תפוח

כתובת:אלקניאן 14
טלפון:03-5296967
אפיון:תקשורתי
שלב חינוך:גן ילדים