נחשון

כתובת:יוני נתניהו 7
אפיון:תקשורתי
שלב חינוך:גן ילדים